Stäket Marina

På Stäket Marina AB har vi ett serviceteam med hög kompentens och servicenivå som ger dig och din båt det ni behöver. Vi har ett brett utbud av fullservicetjänster. Ett bekvämt alternativ för dig som gärna överlåter allt till oss med fullt ansvar för din båt. Detta innebär att du lämnar in/eller vi hämtar din båt på hösten och vi utför beställda tjänster med leverans samt driftgaranti. Vi har full bevakning med larmsystem kopplat till larmcentral och vi är fullförsäkrade via Länsförsäkringar.

Miljö

Vårt företag bygger om, repararerar, underhåller och förvarar båtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Stäket Marina AB ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen transporter, verkstad och lager.

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Vi ska bara köpa förnyelsebar el.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras efter avslutad säsong.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på staketmarina.se
  • Vara lyhörda för förändringar i omvärlden.