Icon depicting map-marker Icon depicting instagram Icon depicting facebook Icon depicting envelope

Om oss

Vårt företag bygger om, repararerar, underhåller och förvarar din båt. Stäket Marina AB kommer därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, det vill säga till sjös. Våran närmsta plan just n är att låta bygga en ny spol platta för att hålla våran Mälaren ren från gift färger.

Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.

Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.

På Stäket Marina AB har vi ett serviceteam med hög kompentens och servicenivå som ger dig och din båt det ni behöver. Vi har ett brett utbud av fullservicetjänster. Ett bekvämt alternativ för dig som gärna överlåter allt till oss med fullt ansvar för din båt. Detta innebär att du lämnar in/eller vi hämtar din båt på hösten och vi utför beställda tjänster med leverans hem till din egen brygga. Vi har full bevakning med larmsystem kopplat till larmcentral och vi är fullförsäkrade via Länsförsäkringar.